Productnominatie

Op !4 mei vindt de eerste productbespreking plaats. Op de pagina werkwijze vind je  het draaiboek van de aanloop naar de productbespreking. De eerste stap is het nomineren van je product . Doe dit uiterlijk op 7 mei as ! We hopen op veel nominaties. Halffabricaten zijn ook van harte welkom.

Advertenties

Indeling begeleiding

Beste studenten,

De indeling voor de begeleiding is via onderstaande link te vinden. Deze indeling hanteren we voor de voortgangsbesprekingen, productbesprekingen, eventuele individuele begeleiding en overige zaken waar dit relevant is.

Indeling begeleiding LA2 Uitdagend Ontwerpen 2012

Hartelijke groet,
Freddy en Hanneke

Hoezo ‘Ja maar’?

Beste studenten,

Hierbij een introductie op de speed solving van 2 april.

De maatschappij is constant in verandering. Innovatief onderwijs speelt hierop in. Aan u als docent, innovator en ambassadeur de uitdaging om normen te doorbreken en nieuwe richtingen in te slaan. De workshop van Jules Dock Consultancy verschaft u inzicht in eigen denkpatronen en laat u kennismaken met de basisvaardigheden van creatief denken. Zodat u met lef en energie de mogelijkheden voor uitdagend ontwerpen kunt verkennen en uw organisatie een innovatieve boost kunt geven.

Het lijkt ons een goede sessie om te komen tot innovatieve ontwerpen.

Hartelijke groet,

Freddy en Hanneke