Productnominatie

Op !4 mei vindt de eerste productbespreking plaats. Op de pagina werkwijze vind je  het draaiboek van de aanloop naar de productbespreking. De eerste stap is het nomineren van je product . Doe dit uiterlijk op 7 mei as ! We hopen op veel nominaties. Halffabricaten zijn ook van harte welkom.

Advertenties

Hoezo ‘Ja maar’?

Beste studenten,

Hierbij een introductie op de speed solving van 2 april.

De maatschappij is constant in verandering. Innovatief onderwijs speelt hierop in. Aan u als docent, innovator en ambassadeur de uitdaging om normen te doorbreken en nieuwe richtingen in te slaan. De workshop van Jules Dock Consultancy verschaft u inzicht in eigen denkpatronen en laat u kennismaken met de basisvaardigheden van creatief denken. Zodat u met lef en energie de mogelijkheden voor uitdagend ontwerpen kunt verkennen en uw organisatie een innovatieve boost kunt geven.

Het lijkt ons een goede sessie om te komen tot innovatieve ontwerpen.

Hartelijke groet,

Freddy en Hanneke